Galerie Birgit Ostermeier
Projects | Contact
Britta Jonas - Achsenbruch
22 February - 29 March 2008
 
images
press release
biography
Jonas_Tanzpaar_dm1_700px.jpg
Tanzpaar (Detail), 2008, cardboard, lacquer, 130 x 250 cm
 
BJ_I_2008001.002.M.jpg
Britta Jonas, Ochsenwagen, 2008, bast, hemp, woodstain, wood, glaze, wood lacquer, rattan, 215 x 460 x 110 cm, format variable
 
BJ_I_2008001.005.M.jpg
Britta Jonas, Ochsenwagen (detail), 2008, bast, hemp, woodstain, wood, glaze, wood lacquer, rattan, 215 x 460 x 110 cm, format variable
 
BJ_P_2008001.002.M.jpg
Britta Jonas, Tanzpaar, 2008, lacquer, wood, glaze, cardboard, 150 x 200 cm, format variable
 
BJ_P_2008002.002.M.jpg
Britta Jonas, Wandbild I, 2008, cardboard, wood, glaze, lacquer, 130 x 250 cm
 
BJ_P_2008003.002.M.jpg
Britta Jonas, Wandbild II, 2008, cardboard, wood, glaze, lacquer, 130 x 250 cm
 
BJ_P_2008003.003.M.jpg
Britta Jonas, Wandbild II (detail), 2008, cardboard, wood, glaze, lacquer, 130 x 250 cm
 
BJ_P_2008004.002.M.jpg
Britta Jonas, Wandbild III, 2008, cardboard, wood, glaze, crayon, lacquer, 130 x 250 cm